Strona główna:

Dokumentacja BHP w firmie

Dokumentacja BHP w firmie jest obowiązkowa. Pomagamy w przygotowaniu lub weryfikacji dokumentacji BHP w firmie. W skład dokumentacji BHP wchodzą: karta szkolenia wstępnego, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego, wstępne badanie lekarskie, okresowe oraz kontrolne badanie lekarskie, ocena ryzyka zawodowego do każdego stanowiska pracy, instrukcje bhp, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Sprawdź również: