Strona główna:

Instruktaż BHP stanowiskowy

Instruktaż BHP stanowiskowy jest przeprowadzany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Najlepsza forma przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego jest omówienie zagrożeń z pracownikiem na jego stanowisku pracy. Czas instruktażu jest uzależniony od stanowiska, doświadczenia pracownika oraz zagrożeń. Jeżeli pracownik wykonuje obowiązki na kilku stanowiskach pracy wówczas przeprowadza się instruktaż dla każdego stanowiska oddzielnie.

Sprawdź również: