Strona główna:

Specjalista BHP Warszawa

Specjalista BHP to osoba o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Specjalista BHP potrafi identyfikować oraz analizować zagrożenia, prowadzić kontrolę i oceniać stan bezpieczeństwa i higieny pracy, znać metody eliminacji czynników szkodliwych, ustalać okoliczności i przyczyny wypadków w zakładzie pracy. Specjalista BHP musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawdź również: