Strona główna:

Szkolenie BHP dla kierowników

Szkolenie kadry kierowniczej z zakresu BHP jest obowiązkowe. Każdy kierownik musi przejść szkolenie okresowe w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Szkolenie BHP kierowników ma na celu aktualizację oraz utrwalenie wiedzy z BHP ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożeń, kształtowania warunków pracy, ochrony podwładnych przed zagrożeniami wynikającymi z ich stanowisk pracy.

Sprawdź również: