Strona główna:

Szkolenie BHP dla pracodawców Warszawa

Szkolimy pracodawców z zakresu BHP w Warszawie i okolicach. Wykonujemy szkolenie wstępne, okresowe dla pracodawców a także dla osób kierujących pracownikami. Szkolenia wstępne dla pracodawców wykonywane są jako instruktaż, szkolenie okresowe to najczęściej kurs, seminarium, instruktarz. Należy pamiętać iż szkolenie BHP dla pracodawców jest obowiązkowe regulują to przepisy o BHP. Pracodawca bez szkolenia nie może zatrudniać pracowników i kierować nimi. Dojeżdżamy do pracodawców w Warszawie i okolicach.

Sprawdź również: