Strona główna:

Szkolenie bhp dla pracowników biurowych

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych w Warszawie można przeprowadzić w formie kursu lub seminarium nie rzadziej niż raz na 6 lat pod warunkiem że obowiązki pracownicze nie są wykonywane z narażeniem zdrowia lub nie są uciążliwe. Pracownicy biurowi którzy kierują ludźmi muszą przejść szkolenie bhp nie rzadziej niż raz na 5 lat. Szkolenie BHP dla pracowników biurowych jest zakończone egzaminem przeprowadzonym przez organizatora szkolenia bhp.

Sprawdź również: