Strona główna:

Szkolenie BHP dla pracowników budowlanych

BHP na budowie jest szczególnie ważne ze względu na dużą ilość wypadków. Sezonowość i duża rotacja mają wpływ na pogorszenie statystyk. Szkolenie BHP pracowników budowlanych musi zostać wykonane przed rozpoczęciem pracy. Odpowiedzialność za przeszkolenie pracowników na budowie spoczywa na kierowniku budowy. Może on oczywiście oddelegować odpowiednią osobę do przeprowadzenia szkolenia. Ważne jest udokumentowanie udziału pracownika w szkoleniu bhp na budowie.

Sprawdź również: