Strona główna:

Szkolenie BHP w zakładzie pracy

Przeprowadzamy szkolenia BHP w zakładach pracy na terenie Warszawy oraz okolic. Obsługujemy zakłady pracy w zakresie BHP: produkcyjne, usługowe, biurowe. Niezależnie od liczby pracowników jesteśmy w stanie wykonać szkolenie bhp w każdym zakładzie pracy. Termin szkolenia jest dostosowany do możliwości pracodawcy ale wynika również z obowiązujących przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy. Zakłady pracy muszą być przystosowane i sprawdzone pod kątem BHP tak aby stworzyć pracownikowi bezpieczne stanowisko pracy.


Sprawdź również: