Strona główna:

Szkolenie okresowe BHP Warszawa

Oprócz szkoleń wstępnych, pracodawca ma obowiązek skierowania pracowników na okresowe szkolenia BHP. Reguluje to kodeks pracy. Zadaniem szkolenia okresowego BHP jest przypomnienie oraz utrwalenie zasad BHP wśród pracowników. Jeżeli występują szczególne zagrożenia na stanowisku pracy to szkolenie musi być przeprowadzane raz w roku, dla pracowników biurowych szkolenie powinno być wykonywane przynajmniej raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od zatrudnienia pracownika w firmie.

Sprawdź również: