Strona główna:

Szkolenie wstępne i stanowiskowe

Szkolenie BHP wstępne ogólne nazywane jest instruktażem ogólnym, szkolenie wstępne bhp na stanowisku pracy nazywane jest instruktażem stanowiskowym. Instruktaż umożliwia uzyskanie wiedzy na temat zachowania się pracownika w zakładzie pracy zgonie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze środowiskiem pracy oraz ryzykiem zawodowym. Sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami BHP przeprowadzany jest na zakończenie instruktażu.

Sprawdź również: